© Agnes Martin Foundation, New York / Artists Rights Society (ARS), New York
Photo © The Israel Museum, Jerusalem, by Elie Posner

אגנס מרטין

אמריקנית (ילידת קנדה),

1912–2004

בוקר,

1967

אקריליק וגרפיט על בד, 181.5x181 ס"מ
מתנת רוברט אלקון, ניו־יורק, באמצעות קרן התרבות אמריקה-ישראל
B72.0073

אַגנֶס מרטין החלה להתפרסם בשנות ה־60 בזכות ציוריה ורישומיה המופשטים והמינימליסטיים המצטיינים באיזון, באחדות, בגוון אחיד ובשימוש בדגמי שתי וערב. השימוש בדגמים אלה הושפע בחלקו מתצפיותיה על עולם הטבע. עם זה ועל אף שהיא הכתירה את עבודותיה בכותרות המרמזות על קרבתה לטבע, טענה מרטין כי עבודתה היא "נגד הטבע [...] רק השאה [סוגסטיה] של הטבע מעניקה משקל".

מטרתה של מרטין היתה ליצור את התחושה המתקבלת מהאזנה למוזיקה ומהתבוננות בים או בשדה רחב־ידיים. תחילה עינו של הצופה תופסת את שפת הציור ואת הכלל שהוא נבנה על פיו, ולאחר מכן היא מתפנה לבחון את הפרטים, למשל את קווי העיפרון שנדמה כאילו הם חלק מהרקע המצויר ואינם משורטטים באמת או את קווי השתי והערב המגלים את ההתערבות האנושית. מרטין שאפה ליצור בשפה טהורה שאינה קשורה כלל לעולם הזה ולסילוק כל דבר עודף. באמצעותם היא ביקשה לחולל תחושות של שלווה, הרמוניה וסדר. כל אחת מעבודותיה מתייחדת בדפוס קווים מסורגים משלה ובמורכבות עדינה אך ברורה.

סוזן לנדאו

האמן/ית בפעולה

Artist Agnes Martin – 'Beauty is in Your Mind' | TateShots

Martin, Agnes - Clippings. Betty Parsons Gallery records and personal papers, 1916-1991. Archives of American Art, Smithsonian Institution. https://www.si.edu/object/archives/components/sova-aaa-parsbett-ref331