© Estate of Jean Paul Riopelle / SOCAN (2022)
Photo © The Israel Museum, Jerusalem, by Elie Posner

ז'ן פול ריופל

קנדי, 1923–2002

חריש תחת השלג,

1957 בקירוב

צבעי־שמן על בד, 130x162 ס"מ
מתנת הברון ברתולד והברונית גיגי אורווטר, פריז ואנטוורפן, לזכר לוי אשכול
B69.0280

אמן המופשט האקספרסיוניסטי ז'ן פול ריופל, יליד קנדה, נודע בעיקר בזכות ציורי הנוף המופשטים שלו, בעלי המרקם הבולט. הוא למד אצל פול אמיל בורדואה, חבר מייסד של האוטומטיסטים, ובשנת 1948 היה בין ראשוני החותמים על המניפסט האנטי־ממסדי והאנטי־דתי "סירוב גלובלי".

"חריש תחת השלג" ממחיש את ניסיונותיו החופשיים והאינסטינקטיביים בפיתוח הכלי המאפיין אותו, סכין הפאלטה. הוא זנח את המכחול וביצירת משטח, שאפשר כמו לחוש את מרקמו בעיניים, אילץ אותנו לחשוב מחדש על מרקם וצבע. ריופל חילץ את הצבע ישירות מן השפופרת והניח אותו בשכבות עבות באמצעות סכין פאלטה. כך נוצרו בליטות על כל המשטח. לדבריו לא תכנן את עובי הצבע: "כשאני מתחיל לצייר אני תמיד מקווה להשלים את הציור במשיכות מכחול ספורות, החל בצבעים הראשונים. לא משנה איך או היכן אני מורח, אבל זה אף פעם לא מצליח, ואני מוסיף עוד ועוד בלי להרגיש. מעולם לא רציתי לצייר עבה. שפופרות הצבע יקרות מדי...". שפע הצבע גורם לאימפֶּסטו – מרקם בעל נפח - ומעניק לציור אופי פיסולי מובהק, ואפקט פסיפס. עקבות ססגוניים א־סימטריים, הנוצרים כביכול מהחלקת אצבע, מעוררים תחושה של דגם. הגוונים הבהירים גורמים לפאלטה להיראות לפרקים עמומה ולפרקים מבריקה.

שרה בן שושן

האמן/ית בפעולה

Jean Paul Riopelle, Untitled, Collage, 1999. A film by Pierre Houle

Riopelle, Atelier Durantin, 1952 by John Craven.